Уеб терминология за начинаещи

Без значение от причината сте решили, че Ви е необходимо присъствие в Интернет?
Ето няколко основни неща, които е хубаво да знаете, преди да си поръчате сайт от някой или да се захванете сами с това начинание.

Бележка:
Важно е да се спомене, че много от определенията няма да са точно технически и вероятно доста ще се различават от официалните такива, но все пак целта на тази статия е да помогне на напълно начинаещите да придобият някаква основна представа за какво всъщност става въпрос.

Терминология

клиент-сървър
Може да се дадат много и различни определения за клиент и сървър, но в случая с интернет страниците, е достатъчно да знаете, че сървърът е мястото, където се съхранява сайта, а клиента е програмата, която получава тази информация на вашият компютър, таблет, смартфон или друго устройство и я преобразува в разбираем за хората вид. Пример за клиент е уеб браузъра (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari, Opera и т.н.).

http (Hyper Text Transfer Protocol)
Основният механизъм, използван при предаването на съдържанието на сайта от уеб сървъра към браузъра на потребителя.
Има разновидност https, при която данните се предават криптирани от сървъра до клиента и се използва при операции, където се налага прехвърлянето на конфиденциална информация по мрежата от типа на пароли или номера на кредитни карти.

уеб страница
Съвкупност от данни (текст, изображения, видео, звуци и т.н.), форматирани по специален начин (чрез html код), разбираем за браузърите и преобразуван от тях в разбираем за хората вид.

уебсайт
Група от уеб страници, намиращи се на един домейн и обединени от някаква обща тема.
Опитайте да си представите уеб сайта като тетрадка по история, а всяка уеб страница като урок от тази тетрадка.

HTML и CSS
Езикът на Интернет. Много хора мислят, че HTML е език за програмиране, но в действителност предназначението му е за описание на информацията, която се намира в уеб страницата.
Ранните му версии се използваха и за оформление на информацията (цвят и размер на текста, използван шрифт и т.н.), но в днешно време тази роля е отделена изцяло за CSS.

домейн
Накратко, това е името, чрез което потребителите получават достъп до сайта Ви.
За да се сдобиете с такъв, трябва да си го купите от хостинг компания или фирма занимаваща се единствено с регистрация на домейни.
Всеки домейн може да бъде закупуван за определен срок (минималният обикновено е година), след което трябва да бъде подновяван, ако искате да продължите да го ползвате.
Пример за домейн е levelx.org

Необходимо е да се отбележи, че е технически възможно да имате сайт и без наличието на домейн (и хората да го достъпват примерно само IP адрес), но това не е много практично, особено ако става въпрос за бизнес.

хостинг
Сървър(и), където се съхранява сайта. Има различни видове, за които ще отделим отделна статия.


В списъка могат да се добавят още доста неща и в никакъв случай не е изчерпателен, но считаме, че това е минималното количество информация, което ще се наложи да знаете, ако решите да си поръчвате сайт.
Ако нещо не Ви е ясно или нямате желание да помните всичко това – не се притеснявайте – при необходимост ще Ви ги обяснят във всяка фирма, работеща в тази област.

Leave a Reply